Thông Dịch Ngành Y

Bạn đã thất vọng về chất lượng của thông dịch viên cho bạn hoặc thân nhân của bạn tại bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ chuyên khoa? Đa số đồng hương đều không hài lòng về trình độ chuyên môn của thông dịch viên công trong ngành Y.

Nếu sức khỏe của bạn quan trọng đối với bạn, nếu bạn cần thẫm định y khoa vì mục đích tố tụng hoặc pháp lý, hay nếu bạn cần sự chính xác khi được thông dịch về các vấn đề y tế của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi để được thông dịch viên tư có đầy đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm Thông dịch ngành Y giúp đỡ cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng và tránh được những sai lầm đáng giá lẫn đáng tiếc.