Thông Dịch Ngành Luật

Trong lĩnh vực Thông dịch ngành Luật, ELITE ITT phát động phong trào đã trở thành trào lưu là sử dụng Thông dịch viên Tư Cao cấp của ELITE ITT tại tòa án và các cơ quan công quyền khác.

Chúng ta có trường học và bệnh viên công và tư. Sao lại không thể có thông dịch viên tư là những người khách hàng tin tưởng và chọn lựa? Sự khác biệt giữa bệnh viện công và tư thế nào thì sự khác biệt giữa thông dịch viên công và tư cũng như thế ấy. Chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thông dịch tư chất lượng cao cấp của ELITE ITT để thấy sự khác biệt.

Là cơ sở đầu tiên và duy nhất ở Úc chuyên cung cấp Thông dịch viên Tư Cao cấp cho khách hàng ra tòa và trong ngành Luật, ELITE ITT đồng thời là công ty Thông và Biên dịch đầu tiên và duy nhất tại Úc sử dụng trang thiết bị hiện đại trong tất cả mọi phiên tòa chúng tôi thông dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe trong khi không làm gián đoạn quá trình tòa.

Danh tiếng của ELITE ITT gắn liền với độ chính xác và năng lực chuyên môn cao đặc biệt cần thiết khi thông dịch tại các tòa án. Hãy liên lạc chúng tôi trước khi quá trễ.