Thông Dịch Điện Thoại và Truyền Hình Trực Tiếp

ELITE ITT chuyên cung cấp các dịch vụ Thông Dịch qua Điện thoại và/hoặc Truyền hình Trực tiếp, mang chất lượng thông dịch cao đến với mọi khách hàng gần xa. Với chi phí thấp hơn đáng kể so với giá biểu mời Thông dịch viên của ELITE ITT đến tận nơi, khách hàng có thể yên tâm tiếp cận các dịch vụ Thông dịch Tư Cao cấp của ELITE ITT vào mọi lúc và từ mọi nơi.